Keuring

Keuring

Volgens de ARBO-wet draagt de werkgever verantwoording voor veilig­heid in uw magazijn. Hieronder vallen ook magazijn­stelling. (art.7 van de Arbowet). Om hieraan te voldoen is een inge­bruik­name keuring ver­plicht na het inrichten van uw magazijn. Daarnaast moet uw magazijn één keer per jaar gekeurd worden op gebreken en schade.

De gecerti­ficeerde keur­meesters maken een dui­delijke rapportage van de eventuele schades en gebreken, deze worden door ons uitgewerkt in een rapport waarin de noodzakelijke onder­houd en aandachts­punten staan. Uniek magazijn­inrichting kan dit uiteraard ook voor u laten verzorgen.

Voor vragen kunt u ons altijd bellen met 074-2437218 of mailen info@uniekmagazijninrichting.nl

Scroll naar boven